Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent

Groei naar een respectvol samenleven

Datum: 
dinsdag, 27 november, 2018
Inhoud: 

Worstelen met God
Een bevrijdingstheologie voor witte Europeanen
Dinsdag 27 november 2018, 20 u.
Rabotkerk, Begijnhoflaan 31, Gent.
Toegangsprijs: 7,00 € (studenten: 5,00 €)

Doet God er nog toe? In Europa? In Vlaanderen? Al is God dood verklaard en is ons Godsbeeld stukgevallen, gelovigen en ongelovigen blijven ‘worstelen met God’. In de zoektocht naar wat het betekent waarachtig mens te zijn, is volgens Janneke Stegeman een gelovige levenshouding een belangrijk steunpunt. Juist verwondering en dankbaarheid over de gave van het leven, genade, prikkelen tot verzet tegen alles wat menselijkheid bedreigt of aantast. Jodendom, christendom en islam ontstonden in conflict met het statusquo van hun tijd. Ook bevrijdingstheologie en feministische theologie waren een reactie op onderdrukking.

Janneke Stegeman wil een theologie ontwikkelen die zowel de privileges van het christelijke superioriteitsdenken (wit, heteroseksueel, mannelijk) als de basis van dat denken ter discussie stelt. Een theologie die ons kan bevrijden. In conflict en discussie met onze eigenste religieuze tradities, in het ‘worstelen met God’, ligt een bevrijdende toekomst.

Janneke Stegeman (°1980) is een Nederlandse theoloog, gespecialiseerd in het Oude Testament. Zij promoveerde in 2014 aan de VU (Amsterdam) op een proefschrift over de rol van conflict in de ontwikkeling van religieuze traditie. 

Flyer met nog meer informatie: Worstelen_met_God

Afbeelding: