Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent

Groei naar een respectvol samenleven

onze_opdracht

De werkgroep stimuleert en organiseert allerlei activiteiten om interlevensbeschouwelijke en interculturele ontmoeting mogelijk te maken:

  • kennismaking, bezinning en ontmoeting;
  • gezamenlijke vieringen en meditaties o.a. ook rond religieuze en culturele feesten van de verschillende gemeenschappen;
  • interreligieuze gebedswakes rond actuele thema' s als vrede, vluchtelingen, milieu...;
  • informatie- en filmavonden, lezingen en debatten voor een breed publiek;
  • medewerking aan allerlei aanverwante initiatieven voor een interlevensbeschouwelijke en interculturele samenleving; 
  • bezoek op aanvraag aan scholen en groepen om informatie te geven of bezinningsmomenten te houden;
  • netwerking met aanverwante initiatieven van partnerorganisaties;
  • interlevensbeschouwelijke reizen op zoek naar belangrijke plaatsen binnen de diverse stromingen.

De groep komt maandelijks bijeen, in principe op de eerste woensdag van de maand. Alhoewel de leden geen officiële vertegenwoordigers zijn, is iedereen actief en betrokken in de eigen gemeenschap in Gent en omgeving.

IWG ambieert contacten te leggen met alle levensbeschouwelijke groepen/verenigingen in Gent, die bereid zijn in dialoog te gaan met respect voor ieders overtuiging.
 

De werkgroep wil vrede en werkt aan actieve geweldloosheid. Zodoende wil zij impulsen geven die verandering brengen in een leefklimaat dat gemakkelijk wordt vertroebeld door extreme uitlatingen en maatschappelijke uitsluiting. Deze intentieverklaring moge een opdracht zijn om doorheen de existentiële en spirituele kracht, eigen aan elke levensovertuiging, te groeien tot een respectvol samenleven in onze multiculturele stad.