Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent

Groei naar een respectvol samenleven

Datum: 
vrijdag, 16 februari, 2018
Inhoud: 

 LopendVuur nodigt uit

 Zijn mensen goed of kwaad?

Twee lezingen, een thema 

Maandag 5 maart 2018, 20 u. Clemenspoort, Overwale 3, Gent

Dirk Van Duppen over “De Supersamenwerkers” in dialoog met Jürgen François

interactie met het publiek. 

Maandag 19 maart 2018, let op: 19.30 u. Clemenspoort, Overwale 3, Gent

Reginald Moreels over “Is de mens slecht?” geïnterviewd door Ria Willems

interactie met het publiek. 

Dirk Van Duppen is huisarts in Deurne en medeoprichter van Geneeskunde voor het Volk. Hij verbleef een tijd in de Palestijnse vluchtelingenkampen van Shatila (Libanon). Is ook medestichter en actief lid van "Geneeskunde voor de Derde Wereld". Zijn boek De Cholesteroloorlog waarin hij het Kiwimodel voor de financiering van geneesmiddelen introduceerde, bezorgde hem in 2004 bekendheid. In 2009 ontving hij de Prijs voor de Democratie. Samen met Johan Hoebeke schreef hij het boek “De Supersamenwerkers”. 

Jurgen Francois is theoloog, kerkjurist en deken van Gent. Hij was directeur van het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut in Gent, waar hij onder meer over scheppingsgeloof en evolutieleer doceerde en publiceerde.’ 

Reginald Moreels is chirurg. Hij was medeoprichter van Artsen Zonder Grenzen in België; was senator, staatssecretaris en minister van Ontwikkelingssamenwerking. Hij werkte mee aan projecten van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap voor volksgezondheid in Burundi en Rwanda. Hij is nog altijd actief als oorlogschirurg en opereerde recent onder andere in Mosul en in Kivu. Onlangs schreef hij het boek ‘Is de mens slecht?' 

Survival of the fittest?

Gooi de vraag om het even welke ‘Slimste Mens’ voor de voeten en hij repliceert met ‘Darwin’, aangevuld met ‘het recht van de sterkste’, ‘eigenbelang’, ‘competitie’, ‘agressie’ en ‘egoïsme’. Darwin klopt. Maar die andere antwoorden, zo stellen de auteurs van “De Supersamenwerkers”, berusten vooral op ideologisch misbruik van de evolutieleer. Want de succesvolste soorten, the “fittest”, waren net diegenen die het best konden samenwerken. Empathie en sociaal gedrag zijn vroege verworvenheden in de evolutie: onze overleving berust meer op samenwerking dan op concurrentie.
Aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek in verschillende disciplines tonen Van Duppen en Hoebeke dat de mens in wezen ‘supersociaal’ is. Dit boek werpt een nieuw licht op ons mensbeeld. Want neen, wij zijn niet de koele winstwolven die neoliberale economen van ons proberen te maken.
En hoe kunnen we de bijbelse scheppingsmythes in dat licht interpreteren? 

Is de mens slecht?

Die vraag nodigt volgens R. Moreels uit tot méér optimisme dan als je ervan vertrekt dat de mens goed is. Dat doet de wenkbrauwen fronsen. In dit essay over goed en kwaad geeft hij een inkijk in zijn eerlijke zoektocht naar de oorspronkelijke natuur van de mens. Als oorlogschirurg werd hij gedurende dertig jaar geconfronteerd met het afschuwelijke lijden dat mensen elkaar aandoen. Maar de solidariteit als reactie hierop blijft evenzeer op zijn netvlies gebrand. Realisme en hoop met elkaar verenigen, is het opzet van dit essay. De overtuiging dat we onze ‘slechte’ natuur kunnen overwinnen, loopt er als een rode draad doorheen. 

Deelname per avond: 7.00 €, (5.00 € voor wie voor reductie in aanmerking komt.)

Hoe te bereiken?

De Clemenspoort is vlak bij het SintPietersstation, Overwale is een zijstraat van de Voskeslaan. Parkeren kan in de omliggende straten of in de ondergrondse parkeergarage van site Clemenspoort (bereikbaar vanuit de SintDenijslaan ter hoogte van nr. 251 via de weg naar de ondergrondse parking van HO Gent, maar vanaf dan links naar parking Clemenspoort (0,6 €/u.) 

LopendVuur is een samenwerkingsverband van dekenaat Gent, Protestantse Rabotkerk, Dominicus Gent, Effata Gent. 

In bijlage: de flyer. Gedrukte exemplaren zijn te bekomen op aanvraag: ria.van.overbeke@skynet.be

 

Afbeelding: