Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent

Groei naar een respectvol samenleven

luisteraar

Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent:

een vrije ruimte en oefen-plaats voor interreligieuze en interlevensbeschouwelijke ontmoeting, voor persoonlijke, spirituele en maatschappelijke bewustwording en verrijking. 

tent_IWG

Een werkgroep aan de basis van mensen uit verschillende geloofs- en levensovertui-gingen in een multiculturele stad. Een werkgroep die verandering wil brengen in het leefklimaat.