Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent

Groei naar een respectvol samenleven

luisteraar

Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent:

een vrije ruimte en oefen-plaats voor interreligieuze en interlevensbeschouwelijke ontmoeting, voor persoonlijke, spirituele en maatschappelijke bewustwording en verrijking. 

tent_IWG

Een werkgroep aan de basis van mensen uit verschillende geloofs- en levensovertui-gingen in een multiculturele stad. Een werkgroep die verandering wil brengen in het leefklimaat.

engagement

straat

Een werkgroep die vanuit de spirituele kracht van de eigen levensovertuiging het respectvol samenleven wil bevorderen.